kurs i fritt måler

En kursdag i fritt måleri där vi släpper prestationskraven och låter kreativiteten flöda.
Vi arbetar med akryl, collage och olika verktyg. Viss färg och formlära ingår. 
Vi är högst 3 deltagare i min ateljé i Solna. En kursdag med familjen, vännerna eller i vanlig grupp, jag formar innehållet efter tillfälle och deltagare.
Jag är bildpedagog, utbildad på Konstfack, och har arbetat som lärare/handledare med bild/konst grupper under många år. Det viktigaste och mest stimulerande för mig som konstpedagog är att locka fram modet och glädjen i skapandeprocessen hos mina kursdeltagare. 
900 kr per person, från 10-16. Material och fika ingår.
Anmäl dig via min mail vildabilder@gmail.com eller mobil 070 479 21 25 eller via kontakt.

tankens och skapandets kraft

En kursdag där du drömmer och skapar helt fritt. Med meditation, visionskarta och fritt måleri fångar du dina drömmar, gör dem synliga och till möjliga mål i framtiden.